4 Requisits perquè la Llar de Foc funcioni correctament

4 Requisits perquè la Llar de Foc funcioni correctament

Hi ha 4 condicionants per determinar que una Llar de foc o Estufa funcioni correctament: l’aire, la cambra de combustió, el conducte de fums i el barret de xemeneia.

Aire de Combustió

Per funcionar adequadament, una Llar de foc o estufa necessita subministrament d’aire. El Conducte de fums absorbeix aire de la Llar de foc, aquest aire ha de tornar a entrar a la casa d’alguna manera. Si la seva casa està especialment ben aïllada, o si disposa de sistemes mecànics de ventilació o campanes extractores que competeixen amb el tir natural de la Llar de foc, es poden experimentar problemes de funcionament. La solució recomanada és connectar un subministrament d’aire de l’exterior. El tir es pot veure pertorbat també per l’efecte xemeneia d’una caixa d’escala o d’unes golfes. Consulti’ns

Hi ha dos tipus de subministrament d’aire exterior:

  • Aire exterior que entra a l’habitació des de l’exterior.
  • Aire exterior que es canalitza directament a la cambra de combustió de l’aparell.

La majoria dels nostres models es poden equipar amb aquest tipus de subministrament d’aire de l’exterior.

Les cases antigues mal aïllades necessiten considerablement més calor que les cases ben aïllades i amb finestres amb doble vidre. Les pèrdues d’energia en cases mal aïllades són de sobres conegudes, però si per contra ens trobem amb cases ben aïllades d’alta eficiència energètica, o cases passives, necessitarem una Llar de foc o Estufa que disposi d’entrada d’aire directe de l’exterior a la cambra de combustió.

Cambra de Combustió

La cambra de combustió és l’espai interior de l’aparell on cremem la llenya. És molt important triar l’aparell amb una potència de calefacció que es correspongui amb l’espai que es vol escalfar. Es tracta de determinar la llar de foc o estufa que funcionarà el més sovint possible a foc viu, és a dir, a potència nominal, de la manera més econòmica i respectant sempre el medi ambient.

Com determinar la potència necessària?

És important adquirir l’aparell a llenya de la mida adequada per la superfície o volum que ha d’escalfar. Una estufa massa gran li pot donar tants o més problemes que una estufa massa petita.

Si l’aparell és massa gran, l’utilitzarà sempre a baix règim i acabarà amb acumulacions no desitjades de sutge al vidre, les parets interiors de la cambra de combustió i el conducte de fums. Si la seva estufa és massa petita, possiblement li exigeix massa i tindrà un desgast més important.

L’especialista necessita informació sobre l’àrea a escalfar i el tipus d’aïllament per aconsellar-li adequadament. En general una casa amb un bon aïllament tèrmic i unes finestres aïllades necessita una potència calorífica de 60-70 watts per m². Per escalfar per tant una àrea de 70 m² amb una alçada de 2,60 m, cal generar un foc continu de 4,5 kW.

Mida

Tots aquests paràmetres no permeten un càlcul senzill. La manera més segura de determinar quin és l’aparell que li convé és consultant amb el seu especialista, que vindrà a prendre nota en el seu habitatge: vostè li explicarà la utilització que pensa fer de la seva futura Llar de foc o Estufa i ell serà qui li aconselli en la seva elecció.

El rendiment de l’aparell indica quin percentatge d’escalfor produïda per la combustió de la llenya serveix realment per escalfar la casa: un aparell que té un rendiment d’un 80% aprofita un 80% de l’energia de la llenya per l’escalfament de l’habitació. Tingueu en compte que una Llar de foc oberta, poques vegades té un rendiment superior a un 20%, el que significa que un 80% de l’energia consumida l’enviem directament a l’atmosfera.

Convé saber que el rendiment disminueix quan la llar funciona amb poca marxa, llavors la combustió és incompleta.

Els fums

Contenen molta temperatura, així com diferents gasos, entre altres (CO₂), CO i també petites partícules que afecten les vies respiratòries. En el cas d’aparells amb bon rendiment i utilitzats correctament, aquests residus són molt limitats, però augmenten si el rendiment disminueix i la combustió s’efectua d’una manera menys completa.

En resum: un aparell ben adaptat al local que ha d’escalfar funcionarà gairebé tot el temps a la seva marxa òptima i en conseqüència amb una bona combustió i un bon rendiment, el que significa que el seu consum serà mínim i els residus a l’atmosfera seran molt reduïts.

El conducte de fums

El Conducte de fums determina el Tiratge. Els aparells en si no tenen tiratge.

És la xemeneia (o més exactament el seu Tir) el que constitueix l’element determinant per al bon funcionament de la llar. Els fums produïts per la combustió de la llenya – molt calents, i per tant molt lleugers – tenen una propensió natural a elevar-se, i el tir ha d’afavorir aquest flux.

Què s’entén com una bona xemeneia (Conducte de fums)?

És la que crea un tiratge suficient, però no excessiu, per a la llar de foc a què està connectada.

Què es necessita per afavorir el tir?

  • una alçada suficient
  • una xemeneia el més vertical i recta possible
  • una secció circular i llisa que no obstaculitzi el flux dels fums
  • una secció constant, i mai inferior al diàmetre de sortida de fums de l’aparell
  • un conducte aïllat tèrmicament: si el fum es refreda, perd la seva força ascendent i es produirien problemes de condensació. Cal aïllar un conducte que travessi els espais no escalfats (golfes) o que estigui instal·lat a l’exterior. No és possible un conducte exterior sense aïllament, aquest no assegura un bon “tiratge” i apareix el fenomen de la condensació.

Les característiques dimensionals del conducte de fums es determinaran pel seu especialista

La majoria de problemes d’Estufes i Llars de foc de llenya provenen d’una xemeneia mal dimensionada

Una regla bàsica és que qualsevol aparell necessita com a mínim 4 metres de conducte de sortida de fums

El Barret de Xemeneia

Una xemeneia equipada amb un bon barret que mantingui un tiratge convenient sigui quina sigui la direcció i la força del vent.

Per qualsevol dubte no deixi de posar-se en contacte.