Conseils

Normativa ECODESIGN Aquesta normativa que s’implantarà en 2022 incrementarà les restriccions sobre emissions per a garantir una major eficiència energètica Els reglaments ECODESIGN entren en vigor en els 28 països de la UE i en tots els països SEE (Espai Econòmic Europeu), en les dates......