Novembre 2020. LLARS de FOC VALLS al COAC

Novembre 2020. LLARS de FOC VALLS al COAC

Per 3º edició consecutiva, LLARS de FOC VALLS amb HABITAT SOSTENIBLE GIRONA al COAC Girona, aquesta vegada en línea.

 .

Sota el títol de “Solucions Energètiques amb Biomassa”, hem donat aquesta xerrada a l’ilustre Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per compartir coneixements i normatives que cal tenir en compte al projectar i construir un habitatge; com són el consum d’oxigen que genera la combustió de llenya, pèl·let, gas o etanol, els productes de combustió estanca, les normatives existents, i les normatives que venen amb relació a les emissions a l’atmosfera.

El contingut permet als professionals arquitectes adaptar els seus criteris d’acord amb els estàndards d’edificis de consum d’energia quasi nul als quals es refereix la Directiva 2010/31 de la Unió Europea.

Més Info a la web del COAC:

http://www.escolasert.com/ca/oferta-formativa/solucions-energetiques-optimes-lhabitatge-sostenible