Saps que totes les Llars de foc han d’estar homologades per normativa?

Saps que totes les Llars de foc han d’estar homologades per normativa?

Qualsevol estufa o llar de foc que utilitza combustible sòlid ( llenya , pellet ) ha de tenir el marcatge CE EN- 13240 o EN- 13229 , això NO és una marca de qualitat sinó un requisit mínim de seguretat i legalitat. Una estufa o Llar de foc de llenya ha de ser segura , fàcil d’operar , i respectuosa amb el medi ambient.

A part d’aquesta homologació, els aparells poden tenir altres certificacions. La majoria d’aparells d’importació com, JØTUL o SCAN, poden comptar amb diferents certificacions ( DS 887 , DIN 18891 , SP 1425 , NS 3058 , § A15 , VHR , EPA / UL , ULC , NF d 35-376 ) i aquestes SI són garantia de qualitat, eficiència i respecte mediambiental.

En alguns països nòrdics no es poden vendre aparells que no compleixin alguna d’aquestes certificacions, per tal de millorar les emissions a l’atmosfera. Com més estàndards compleixi un Aparell, en major mesura complirà amb aquests requisits.