Manteniment

Manteniment

Recomanem un manteniment regular dels aparells i els conductes de fums. Un aparell net ofereix millor visió de foc, la llenya crema millor i amb menys residus. A més, si crema una bona llenya seca, i escura el seu Conducte de fums amb regularitat, es minimitza el risc d’incendi. Un manteniment adequat prolongarà la vida útil del seu producte.