Llars De Foc Valls

LLARS DE FOC i ESTUFES

Hi ha 4 condicionants per determinar que una Llar de foc o Estufa funcioni correctament

 • 1. Aire
 • 1- Aire

  Per funcionar adequadament , una Llar de foc o estufa necessita subministrament d’aire . El Conducte de fums absorbeix aire de la Llar de foc , aquest aire ha de tornar a entrar a la casa d’alguna manera . Si la seva casa està especialment ben aïllada , o si disposa de sistemes mecànics de ventilació o campanes extractores que competeixen amb el tir natural de la Llar de foc , es poden experimentar problemes de funcionament . La solució recomanada és connectar un subministrament d’ aire de l’exterior . El tir es pot veure pertorbat també per l’efecte xemeneia d’una caixa d’escala o d’un altell . Consulti al seu especialista

  Hi ha dos tipus de subministrament d’aire exterior :

  -Aire exterior que entra a l’habitació des de l’exterior.
  -Aire exterior que es canalitza directament a la càmara de combustió de l’aparell.

  La majoria dels nostres models es poden equipar amb aquest tipus de subministrament d’ aire de l’exterior .

  Les cases antigues mal aïllades necessiten considerablement més calor que les cases ben aïllades i amb finestres amb doble vidre . Les pèrdues d’energia en cases mal aïllades són de sobres conegudes, però si per contra ens trobem amb cases ben aïllades d’alta eficiència energètica , o cases passives , necessitarem una Llar de foc o Estufa que disposi d’entrada d’aire directe de l’exterior a la càmara de combustió.

  StuvFonctionnement16

 • 2. Càmara de combustió
 • 2 – Càmara de combustió

  La càmera de combustió és l’espai interior de l’Aparell on cremem la llenya . És molt important triar l’Aparell amb una potència de calefacció que es correspongui amb l’espai que es vol escalfar . Es tracta de determinar la llar de foc o estufa que funcionarà el més sovint possible a foc viu , és a dir , a potència nominal , de la manera més econòmica i respectant sempre el medi ambient.

  Nota; En l’argot, de Llar de foc o Estufa en denominem Aparell

  Com determinar la potència necessària ?

  És important adquirir l’Aparell a llenya de la mida adequada per la superficie o volum que ha d’escalfar . Una estufa massa gran li pot donar tants o més problemes que una estufa massa petita .

  Si l’Aparell és massa gran, l’utilitzarà sempre a baix règim i acabarà amb acumulacions indesitjades de sutge al vidre , les parets interiors de la càmara de combustió i el conducte de fums . Si la seva estufa és massa petita , possiblement li exigeixi massa i tindrà un desgast més important .

  L’especialista necessita informació sobre l’àrea a escalfar i el tipus d’aïllament per aconsellar-li adequadament . En general una casa amb un bon aïllament tèrmic i unes finestres aïllades necessita una potència calorífica de 60-70 watts per m2 . Per escalfar per tant una àrea de 70 m2 amb una alçada de 2,60 m , cal generar un foc continu de 4,5 kW.

  Mida

  Tots aquests paràmetres no permeten un càlcul senzill . La manera més segura de determinar quin és l’Aparell que li convé és consultant amb el seu especialista , que vindrà a prendre nota en el seu habitatge : vostè li explicarà la utilització que pensa fer de la seva futura Llar de foc o Estufa i ell serà qui li aconselli en la seva elecció .

  El rendiment

  El rendiment de l’Aparell indica quin percentatge d’escalor produïda per la combustió de la llenya serveix realment per escalfar la casa : una Aparell que té un rendiment d’un 80% aprofita un 80 % de l’energia de la llenya per l’escalfament de l’habitació . Tingueu en compte que una Llar de foc oberta , poques vegades té un rendiment superior a un 20% , el que significa que un 80 % de l’energia consumida l’enviem directament a l’atmosfera .

  Convé saber que el rendiment disminueix quan la llar funciona amb poca marxa , llavors la combustió és incompleta .

  Els fums

  Contenen molta temperatura, així com diferents gasos , entre d’altres CO2 , CO i també petites partícules que afecten les vies respiratòries . En el cas d’aparells amb bon rendiment i utilitzats correctament , aquests residus són molt limitats , però augmenten si el rendiment disminueix i la combustió s’efectua d’una manera menys completa

  En resum : un Aparell ben adaptat al local que ha d’escalfar funcionarà gairebé tot el temps a la seva marxa òptima i en conseqüència amb una bona combustió i un bon rendiment , el que significa que el seu consum serà mínim i els residus a l’atmosfera seran molt reduïts.

  xemeneia DP

  Instal.lació Correcte de Tuberia Doble Paret

  Condensacion

  Instal.lació incorrecte. Condensació

 • 3. Conducte de fums
 • 3- Conducte de fums

  El Conducte de fums determina el Tir . Els aparells en si no ” Tiran ” , no tenen ” Tir “

  És la xemeneia ( o més exactament el seu Tir ) el que constitueix l’element determinant per al bon funcionament de la llar . Els fums produïts per la combustió de la llenya – molt calents , i per tant molt lleugers – tenen una propensió natural a elevar-se, i el tir ha d’afavorir aquest flux .

  Què és una bona Xemeneia ( Conducte de fums) ?

  És la que crea un tiratge suficient , però no excessiu , per a la llar de foc  a la què està connectada.

  Què es necessita per afavorir el tir ?

  – una alçada suficient ,

  – una xemeneia el més vertical i recta possible ,

  – una secció circular i llisa que no obstaculitzi el flux dels fums ,

  – una secció constant , i mai inferior al diàmetre de sortida de fums de l’aparell

  – un conducte aïllat tèrmicament : si el fum es refreda , perd la seva força ascendent i es produirien problemes de condensació . Cal aïllar un conducte que travessi els espais no escalfats ( golfes ) o que estigui instal · lat a l’exterior . No és possible un conducte exterior sense aïllament , aquest no assegura un bon ” tiratge” i apareix el fenomen de la condensació

  Les característiques dimensionals del conducte de fums es determinaran pel seu especialista

  La majoria de problemes d’Estufes i Llars de foc de llenya provenen d’una xemeneia mal dimensionada

  Una regla bàsica és que qualsevol Aparell necessita com a mínim 4 metres de conducte de sortida de fums

 • 4. Barret de Xemeneia
 • 4- Barret de Xemeneia

  Una xemeneia equipada amb un bon barret que mantingui un tiratge convenient sigui quina sigui la direcció i la força del vent .